Biuro Rachunkowo - Podatkowe Andrzej Czapczuk - doradca podatkowy
Pozwól nam pomóc Sobie
 
 03-410 Warszawa
 ul. Inżynierska 5 m 44
       (II pietro)
 
tel. (22) 216 54 54
        512 426 967
 
Otwarte:
pon-piątek 9-18
sobota 9 -14
 
 
I miesiąc GRATIS
 
 
Biuro Rachunkowo - Podatkowe      Oferta

Oferta

Oferujemy

Pełną lub modułową obsługę podmiotów:
- osób fizycznych prowadzonych jednoosobowo lub w formie spółek,
- osób prawnych,
- stowarzyszeń, fundacji

w zakresie:
- księgowości,
- podatków,
- ZUS,
- kadr i płac.

Reprezentacja Podatnika przed organem kontroli skarbowej, urzędem skarbowym we wszystkich sprawach oraz przed ZUS.
Reprezentowanie Podatnika w związku z prowadzoną kontrolą przez organ kontroli skarbowej lub urząd skarbowy.
Udzielanie opinii z zakresu prawa podatkowego.
Sporządzanie odwołań od wydanych decyzji, przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych.
Prowadzenie dla Podmiotu w ich imieniu:
- pełnej księgowości,
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- ewidencji podatku zryczałtowanego,
- ewidencji VAT,
- dokumentacji ZUS,
- dokumentacji pracowniczej.

Sporządzanie i składanie:
- deklaracji podatkowych oraz ZUS,
- wnioski, podania, odwołania, zastrzeżenia.
Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
Załatwianie wszelkich spraw związanych z prowadzoną sprawą w tym uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS.
Zakres usług i ceny ustalane są indywidualnie i podlegają negocjacji. 

 

 

 

doradztwo podatkowe; występowanie przed organami podatkowymi, prowadzenie ksiąg; pozyskiwanie funduszy UE